01tipimaskrosgardenmobil

Peter har arbetat med människors inre och yttre hälsa i stort sett hela sitt vuxna liv. Han har alltid varit den som man kommer till om man behöver stöd, någon att samtala med eller för healing.
För att förstå människan och hennes problematik bättre, både individuellt och gruppdynamiskt, har han studerat sociologi, systempsykologi samt religionspsykologi.
Våren 1999 var han klar med en treårig pastors utbildning med själavårdsinriktning.
Under utbildningstiden gick han själv i terapi för att se och bringa fram i ljuset de sidor som låg gömda i skuggan, acceptera dem, förstå dem och införliva dem som delar i sin person.
För att vidga sitt perspektiv ytterligare, har han genomgått en tvåårig utbildning hos Terry Evans, Intuition, Mentalt Mediumskap och Andlig Healing.

Shamanism huvudsakligen den nordiska traditionen ligger honom varmt om hjärtat. Moder Jord och Fader Sol är hans bundsförvanter i vått som torrt. I deras trygga famn kan han utforska sina brister och sin potential.

"För att kunna möta människors behov, fysiskt, psykiskt samt andligt på ett bra och naturligt sätt är en kontinuerlig egen inre utveckling viktig för mig. Den är naturligtvis också viktig för att jag själv ska växa och bli en så hel person som möjlig.”

Under vandringen på den shamanska stigen håller han sitt hjärta öppet och beträder stigen mjukt. Hans lärare är framför allt hans andliga hjälpare samt Staffan Jung som undervisar i "core shamanism”.

År 2000, under en trumresa mötte Peter Trummakaren, en gammal vis man som har sin trumbyggar plats uppe i bergen där han har sin undervisning och bygger sina shamantrummor. Shamantrummor som blir ett med sin person.

”Trummakaren blev min lärare och vägvisare i konsten att bygga personliga och magiska trummor, trummor med kraft”.