01tipimaskrosgardenmobil

Vi säljer nu produkter från Juniper Ridge. Produkter som hjälper dig att hålla en bra balans i dig som människa, i samverkan med naturen.
Allt är så långt som möjligt ekologiskt, organiskt eller återvunnet. Det som är vilt växande är skördat för hand med omsorg för att främjar en naturlig tillväxt.

~~~~~~~~

We now sell products that helps you to keep a good balance in your self (as human), is harmony nature.
Everything is as long as possible, ecological, organic or regained. That with is wilcrafted is harvested with care to promote a natural growth.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

 

              Smudge - Salvia / Sage
                - Sweetgrass
                 
              Rökelse / Incense - Salvia / Sage
                - Sweetgrass
                - Cedar
                - Pinon
                - Douglas Fir
                - Juniper
                 
              Te / Tea

- Douglas Fir

  Tip Tea

              slut

- White Sage &

  Wild Mint Tea

                 
              Tvål / Soap - White Sage
                - Costal Sage
               

- California Bay

  Laurel

                - Sierra Cedar
                - Siskiou Cedar