01tipimaskrosgardenmobil

Eld ceremoni vid fullmåne

Är en shamansk transformerande och helande ceremoni.

Den genomförs runt om i världen vid fullmåne, med chanting,
trummor och skallror.

Ceremonin fokuserar på helande för Moder Jord och dig som
människa.

Innan du kommer bör du känna in vad för helande du vill ge
Moder Jord. Du bör också känna in vad för transformation el
helande du önskar till dig själv. Dessa
intentioner arbetar vi

med i ceremonin.

Det är en kraftfull ceremoni som ger dig en stor närhet till
Moder Jord och inre stillhet.

Vi avslutar med en fika.

När: Vid fullmåne kl 18.00

Välkomna

Betalning: 100 kr per deltagare, se det som en medicingåva.

Att ta med: varma kläder efter väder och vind.

Ceremoniella tillbehör som skallra, trumma.

Trumma och skallra kan lånas vid behov.