01tipimaskrosgardenmobil

Deltagarnas egna ord om eldceremonier

 

 

Eldceremoni vid fullmåne 4 juni 

 

Eldceremoni vid fullmånens sken .........

Vi trummar, skallrar och den vise shamanen leder oss genon ceremonin.

Moderjordpinnen ligger vid elden och vi alla har blivit funna av en egen pinne
som vi sedan blåser in vårt egna helande i ........

Vi blir renade av salvia och trumman djuder i kapp med att fåglarnas sång
blir starkare ........

Vi får blåsa in ett helande för för moderjordpinnen ...... sedan i vår egen pinne.

Allt under en magisk närvaro av vilda väsen som Älvgudinnan, trädens krafter
moder jord och fader sol.

 

En stark upplevelse

Eva